>>โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพและโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานที่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

อาจารย์วราภรณ์ จันทร์เวียง นำนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ … Read more>>โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพและโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานที่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

>>กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ 1 (CPRU Open House#1)

  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ค … Read more>>กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ 1 (CPRU Open House#1)

โครงการจัดตั้ง “ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์”

โครงการจัดตั้ง “ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์”ร่วม … Read moreโครงการจัดตั้ง “ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์”

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานเฉลิมพระเกี … Read moreร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิกา … Read moreรมว.กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์