แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ณ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยา รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนพระทองคำวิทยา

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ณ โรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยา รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนพระทองคำวิทยา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมพี่สานฝันสู่อาชีพวิศวกร และเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “พี่สานฝันสู่อาชีพวิศวกร และเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์แก่สถานประกอบการ และสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังคนในภาคการผลิตทางอุตสาหกรรม
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณธนาฒย์ พลพวก วิศวกร บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้ผลิตรถยนต์ฟอร์ดและมาสด้า) ในการเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษา

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ท่าน อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ดรดี, ดร.รุ่งตะวัน วิวัฒนาศิริกุล และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

 ภาพกิจกกรรมทั้งหมด

 

กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรม โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้จัดทำซุ้มกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยภายในซุ้มกิจกรรมมีการนำเสนอผลงาน รางวัล ของนักศึกษาและคณาจารย์โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยไฮไลท์ภายในซุ้มกิจกรรมคือการนำเสนอหุ่นยนต์ที่เป็นผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ และการนำเสนอเครื่องจับแยกชิ้นงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแลปปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนของโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพการทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา และสังฆทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสระหงส์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้อำนวยการฯ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา และสังฆทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสระหงส์ โดยนักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์บริเวณวัดสระหงส์ด้วย

ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครู โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

สโมสรนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในการนี้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีให้กับนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่นในแต่สาขาวิชา โดยรายชื่อนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560
เนื่องในพิธีไหว้ครูโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ชั้นปีที่ 2 นายกฤษ ดอนดี เกรดเฉลี่ย 3.83
ชั้นปีที่ 3 นายชูเกียรติ ราชบาศรี เกรดเฉลี่ย 3.58
ชั้นปีที่ 4 นายกฤษนัณจ์ แพงด้วง เกรดเฉลี่ย 3.48

สาขาวิศวกรรมการผลิต
ชั้นปีที่ 2 Miss.Sreymouy Sao เกรดเฉลี่ย 3.94
ชั้นปีที่ 3 นายวรวัฒน์ นิสาภัย เกรดเฉลี่ย 3.57
ชั้นปีที่ 4 MR.PRUM LIPHENG เกรดเฉลี่ย 3.75

ภาพกิจกรรม

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์คว้ารางวัลการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 (RDC2017)

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (RDC2017) หัวข้อ “รัชกาลที่ ๙ กับการเกษตร” มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น16 ทีมในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เพื่อค้นหาตัวแทนเข้าแข่งขัน IDC Robocon 2017 ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ

โดย นายวรัญญู แสงสีดาได้รับรางวัล Best Design ในนามของทีม หญ้าแฝก