ขอแสดงความยินดีกับ นายเกษดา สมีเพชร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เนื่องในโอกาสเข้าร่วม โครงการนิทรรศการกิจการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปี 2567

ไม่เป็นสองรองใคร ขอแสดงความยินดีกับ นายเกษดา สมีเพชร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เนื่องในโอกาสเข้าร่วม โครงการนิทรรศการกิจการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการประกวดผลงานโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น “การปรับปรุงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงผ้าตะแกรงร่อนแป้งแบบเสริมโครง กรณีศึกษา บริษัท ไรซิ่ง โซลูชั่น จำกัด“ #เลือกเรียนวิศวกรรมเครื่องกลเลือกโอกาสและความก้าวหน้าในอนาคต #วิศวะราชภัฏชัยภูมิ #ENCPRU #MECPRU

ขอแสดงความยินกับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล นายณัฐพร โขคเหมาะ ในโอกาสเข้ารับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2566 กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางต้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ไม่เป็นสองรองใคร ขอแสดงความยินกับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล นายณัฐพร โขคเหมาะ ในโอกาสเข้ารับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2566 กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางต้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มาเป็นครอบครัววิศวกรรมเครื่องกลด้วยกันนะคะ #เลือกเรียนวิศวกรรมเครื่องกลเลือกโอกาสและความก้าวหน้าในอนาคต #ENCPRU #MECPRU #วิศวะราชภัฏชัยภูมิ

ขอแสดงความยินดี “สุทธิศักดิ์ สาระรัตน์” นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับทุนการศึกษาครอบครัวธานี ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

🙏🏻 ขอบคุณผู้ใหญ่ใจแสนดี ครอบครัวธานีที่มอบให้ วันนี้ได้ทุนแสนสุขใจ อนาคตสดใสไม่ไกลเกินรอ 🙏🏻 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาครอบครัวธานี ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ Quota ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ Quota ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 15 เมษายน 2567 สมัคร/รายละเอียดเพิ่มเติม http://eregis.cpru.ac.th/admission/ สอบถามการรับสมัคร งานวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 044-815111 ต่อ 1100,1107,1066 ในวันเวลาราชการ #CPRU67 #TCAS67 #DEK67 #มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ขอแสดงความยินดี “นายโชคทวี สอนทา” นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับทุนการศึกษา “ศิษย์เก่าวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดี “นายโชคทวี สอนทา” นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับทุนการศึกษา “ศิษย์เก่าวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ประจำปีการศึกษา 2566

การแข่งขันประกวดโฟลคซอง เนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567

17 มกราคม 2567 ดำเนินการจัดการแข่งขันประกวดโฟลคซอง เนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567… โพสต์โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อ วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2024

ประกาศรับสมัครการประกวดดนตรีโฟล์คซองเนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567

🎹🎼มาแล้วจร้าาาาาา…. การประกวดดนตรีโฟล์คซอง 🎤 🎸เนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 💵ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 7,000 บาท 🎷🥁ฟรี!!!! ค่าสมัคร 🪗🎺เตรียมตัวไว้แล้วมาพบกันในงานนะคะ

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดกระทงประเภทอนุรักษ์ธรรมชาติ เนื่องในกิจกรรม “สืบสานฮิตฮอยศรัทธา สมมาน้ำ สิบสองเพ็ง” งานลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2566

Congratulations ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดกระทงประเภทอนุรักษ์ธรรมชาติ เนื่องในกิจกรรม “สืบสานฮิตฮอยศรัทธา สมมาน้ำ สิบสองเพ็ง” งานลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2566 วิชาการดี กีฬาเด่น กิจกรรมไม่เป็นรอง มาเรียนกับเรานะคะ #EN_CPRU

ขอแสดงความยินดีกับ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกให้นำผลงานเข้าร่วมประกวด และจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกให้นำผลงานเข้าร่วมประกวด และจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ระดับอุดมศึกษา “Thailand New Gen inventors Award 2024″ ……………………………………….. รายชื่อคณะผู้ประดิษฐ์ อาจารย์ ดร.สุพัตรา บุตรเสรีชัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นายณัฐพร โชคเหมาะ นักประดิษฐ์ นางสาวรุ่งลัดดา สวาสดี นักประดิษฐ์ นายเกษดา สมีเพชร นักประดิษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

นักศึกษาวิศวกรรมเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือในการแปรรูปของเสียให้เป็นพลังงาน ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตพลังงานเขื้อเพลิงชีวภาพเพื่อชุมชน วิศวกรรมศาสตร์ มชย.

นักศึกษาวิศวกรรมเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือในการแปรรูปของเสียให้เป็นพลังงาน ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตพลังงานเขื้อเพลิงชีวภาพเพื่อชุมชน วิศวกรรมศาสตร์ มชย. เรียนจริง ปฏิบัติจริง เพราะพลังงานและปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ การแปรรูปของเสียเป็นพลังงานเชื้อเพลิงจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น