ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดกระทงประเภทอนุรักษ์ธรรมชาติ เนื่องในกิจกรรม “สืบสานฮิตฮอยศรัทธา สมมาน้ำ สิบสองเพ็ง” งานลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2566

Congratulations ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดกระทงประเภทอนุรักษ์ธรรมชาติ เนื่องในกิจกรรม “สืบสานฮิตฮอยศรัทธา สมมาน้ำ สิบสองเพ็ง” งานลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2566 วิชาการดี กีฬาเด่น กิจกรรมไม่เป็นรอง มาเรียนกับเรานะคะ #EN_CPRU

ขอแสดงความยินดีกับ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกให้นำผลงานเข้าร่วมประกวด และจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกให้นำผลงานเข้าร่วมประกวด และจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ระดับอุดมศึกษา “Thailand New Gen inventors Award 2024″ ……………………………………….. รายชื่อคณะผู้ประดิษฐ์ อาจารย์ ดร.สุพัตรา บุตรเสรีชัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นายณัฐพร โชคเหมาะ นักประดิษฐ์ นางสาวรุ่งลัดดา สวาสดี นักประดิษฐ์ นายเกษดา สมีเพชร นักประดิษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

นักศึกษาวิศวกรรมเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือในการแปรรูปของเสียให้เป็นพลังงาน ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตพลังงานเขื้อเพลิงชีวภาพเพื่อชุมชน วิศวกรรมศาสตร์ มชย.

นักศึกษาวิศวกรรมเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือในการแปรรูปของเสียให้เป็นพลังงาน ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตพลังงานเขื้อเพลิงชีวภาพเพื่อชุมชน วิศวกรรมศาสตร์ มชย. เรียนจริง ปฏิบัติจริง เพราะพลังงานและปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ การแปรรูปของเสียเป็นพลังงานเชื้อเพลิงจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น

นายณัฐพร จันทาพิมพ์ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

.ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพร จันทาพิมพ์ นักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านค่ะ 🎊🎉😍 อย่าลืมบ้านหลังนี้ต้อนรับพี่ๆเสมอ 😍 โพสต์โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อ วันพุธที่ 13 กันยายน 2023

พิธีไหว้ครู โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

29 มิถุนายน 2566 พิธีไหว้ครู โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 โพสต์โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2023

นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร Flow code ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักศึกษา ๑ ศตวรรษ ราชภัฏอุดรธานี เครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปี 2566

26-28 มิถุนายน 2566 นำนักศึกษาเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร Flow… โพสต์โดย แมวที่บ้าน parn เมื่อ วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2023

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน… โพสต์โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อ วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2023

กิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566

19 มิถุนายน 2566 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา… โพสต์โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อ วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2023

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมรุ่นพี่วิศวะ รับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ หลักสูตรการปฐมพยาบาลผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมรุ่นพี่วิศวะ รับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์… โพสต์โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อ วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2023