ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีและโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 และเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 3 มกราคม 2561 ได้นำนายลีเพ็ง ปรม เข้าพบอธิการบดีเพื่อแสดงความชื่นชมยินดี

 

พิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8 มกราคม 2561 พิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภู่เงิน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท่านรองคณบดี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สาขาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาเทคในโลยีอุตสาหกรรและวิสาหกิจชุมชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ชมภาพกิจกรรม

รับสมัครประกวดดนตรีโฟลคซอง ครั้งที่ 3 ในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ

กลับมาอีกครั้ง การประกวดดนตรีโฟลคซอง ครั้งที่ 3
เงินรางวัลสูงสูด 3,000 บาท

รายละเอียดการสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่ >> https://drive.google.com/open…

ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่ >> https://drive.google.com/open…

สอบถามเพิ่มเติม 063-6659689

แจ้งบัณฑิตตรวจสอบรายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://regis.cpru.ac.th/ หรือ http://www.cpru.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 044-815111 ต่อ 102,107

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริงเฮาส์ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 1/1 ในวันที่ 15-19 ธันวาคม 2560

แจ้งน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบ portfolio 1/1
อย่าลืมเข้ายืนยัน clearing house ในวันที่ 15-19 ธ.ค. 60 นี้ นะคะ (ขั้นตอน วิธีการมีรายละเอียดตามรูปข้างล่าง)
หากน้องๆคนใดต้องการให้ทางคณะฯ เข้าไปอำนวยความสะดวก สามารถมารถติดต่อมาได้โดยตรง เรายินดีบริการถึงที่ค่ะ

แล้วพบกันนะคะ #ENCPRU61

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ กองบริการการศึกษาhttp://regis.cpru.ac.th/ และคลิกเลือก รอบที่ 1

2.คลิกเลือกข้อที่ 1. ตรวจสอบรหัสผ่านระบบ TCAS เพื่อเข้ายืนยันสิทธิ์

3.กรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน (รหัสผ่านเป็นวันเดือนปี เกิด เช่น เกิดวันที่ 1 เดือนมกราคม 2529 ให้ใส่ 01012529)

4.ระบบจะแจ้งชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน สาขาวิชาที่สมัคร และรหัสเข้ายืนยันสิทธิ์ ผู้สมัคร สามารถกดเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ ผ่านหน้านี้ได้เลย โดยคลิกที่
>>คลิกที่นี้ เข้าระบบ TCAS<<
เพื่อเข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing House

5.ผู้สมัคร สามารถดาวน์โหลดคู่มือการยืนยันสิทธิ์ มาศึกษารายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ ได้ก่อนยืนยันสิทธิ์

 

 

 

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ให้กับน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีความสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

28 พฤศจิกายน 2560 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ให้กับน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีความสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โดยกิจกรรมเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหมวดวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาจะได้เรียน พร้อมทั้งนำชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
ในการนี้ขอขอบพระคุณผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพล โรงเรียนนางแดดวังชมภู รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โรงเรียนคอนสวรรค์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ที่ให้ความสนใจกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

Mr. Lipheng Prum นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัล Project ดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Lipheng Prum นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัล Project ดีเด่น หัวข้อ “การป้องกันชิ้นงานตกที่ Rotate Conveyor” ในการนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจ บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด
Congratulations

อาจารย์วราภรณ์ จันทร์เวียง และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ออเรียนตอล การ์เม้นท์ จำกัด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

อาจารย์วราภรณ์ จันทร์เวียง และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ออเรียนตอล การ์เม้นท์ จำกัด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิต ขั้นตอนการบริหารงาน และกระบวนการทางวิศวกรรม อีกทั้งเป็นการทำความตกลงด้านการปฏิบัติสหกิจศึกษา การวิจัย เเละส่งเสริมด้านวิชาชีพ
ขอขอบพระคุณผู้บริหาร บริษัท ออเรียลตอล การ์เม้นท์ จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 1/1

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 1/1

โดยขั้นตอนการรับสมัครมีดังนี้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองบริการการศึกษา

 

ม.ราชภัฏชัยภูมิ ร่วมต้อนรับคณาจารย์จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อกิจกรรมสร้างเครือข่าย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 14 กันยายน 2560  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.ราชภัฏชัยภูมิ ร่วมต้อนรับคณาจารย์จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อกิจกรรมสร้างเครือข่าย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏชัยภูมิ