นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าร่วมการแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด “Smart Automation 4.0” ครั้งที่ 4

นายศรัญทร คุราวัน และนายฉัตรชัย เครือสังข์ นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าร่วมการแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด “Smart Automation 4.0” ครั้งที่ 4 โดยได้อันดับที่ 18 (จาก 35 ทีมทั่วประเทศ) ในรอบคัดเลือก  ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับประเทศ ที่จัดโดยสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน บริษัท มิตซูบิชิ แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น(ประเทศไทย)จำกัด ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565‌ ณ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษ ดอนดี ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษ ดอนดี อดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ปี 2560 อดีตรองนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2562 ปัจจุบันประกอบอาชีพวิศวกร ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2565 รางวัลตัวแทนของสมาชิกสโมสรทุกคน

ขอเชิญนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมสมัครขอรับทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    ขอเชิญนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมสมัครขอรับทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังรายละเอียดดังนี้ ทุนการศึกษาศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 1,500 บาท คุณสมบัติพื้นฐานของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา 1. เป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2 – 4 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2565 2. เป็นผู้มีความประพฤติดี มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน เคารพและรักษากฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย 3. เป็นผู้มีจิตอาสา อุทิศตนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ระยะเวลาการสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) สถานที่รับสมัคร สมัครได้ที่สำนักงานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เอกสารประกอบการสมัคร 1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน … Read more

กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครบรอบ 21 ปี (12 กรกฎาคม 2565)

กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครบรอบ 21 ปี (12 กรกฎาคม 2565) โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาทุกชั้นปี อาจารย์ บุคลากรทุกท่าน ร่วมกันจัดกิจกรรมการถาม-ตอบ เกมต่อจิ๊กซอ เพื่อรับรางวัลสุดน่ารักมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า แก้ว ปากกา เป็นต้น

27 มิถุนายน 2565 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

27 มิถุนายน 2565 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศน์สุดา อิ่มสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรโครงการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ประจำสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ”การประยุกต์ใช้งานการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ในงานวิศวกรรมการผลิต”

31 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศน์สุดา อิ่มสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรโครงการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ประจำสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “การประยุกต์ใช้งานการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ในงานวิศวกรรมการผลิต” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชั้นปีที่ 3

คุณพิสิษฐ์ สุทธิวงศ์เมธี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเอ็มไอ.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การแนะนำการทำงานสำหรับวิศวกร” รายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล

27 พฤษภาคม 2565 คุณพิสิษฐ์ สุทธิวงศ์เมธี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเอ็มไอ.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การแนะนำการทำงานสำหรับวิศวกร” รายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

19 พฤษภาคม 2565 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศชั้นนำของประเทศไทย

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท สตีล บิลเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท สตีล บิลเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านโครงสร้างอาคารเหล็ก

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2565 ณ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2565 ณ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม