กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์

21 มิถุนายน 2564 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์ โดยมีคณาจารย์ให้การกล่าวต้อนรับ พบปะพูดคุยกับนักศึกษาใหม่ด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง ตามสไตล์พวกเราชาวเลือดหมู ยินดีต้อนรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ฯ สู่บ้าน “EN CPRU” นะคะ

คลินิคเทคโนโลยี โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

19 มีนาคม 2564 คลินิคเทคโนโลยี โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมให้ความรู้พลังงานทดแทน บรรยาย ณ ห้องเรียนต้นแบบสำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2. กิจกรรมศึกษาดูงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยChaiyaphum Rice กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านไทรงาม ให้บริการวิชาการในกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอก บ้านไทรงาม

วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 นำโดย ผศ.ดร.สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยChaiyaphum Rice กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านไทรงาม ให้บริการวิชาการในกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอก บ้านไทรงาม โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสีนวล ชุมชนบ้านนาสีนวล ชุมชนบ้านนาวัง เข้ารับการอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติ ในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมอาชีพท้องถิ่นในยุค New Normal กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกัน มหาวิทยาลัย ชุมชน โรงเรียน นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ช่วยให้การจัดกิจกรรมเกิดผลประโยชน์ นำไปต่อยอด เรียนรู้ เพื่อพัฒนาต่อไป

คณะศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

9 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดชัยภูมิ (Agritech and Innovation Center : AIC) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีนักศึกษาจากโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์ แห่งภาคอีสาน ครั้งที่ 8 กว่า 300 คน เข้าร่วมศึกษาดูงาน

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 5

สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 5 ได้ทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.u-powerdigitalchallenge.com/ หรือ ดูรายละเอียดได้ในลิ้งนี้ โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 5

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นศ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นศ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564 สำหรับผู้สนใจจะสมัคร ให้ติดต่อกับทางคณะหรือ อ. ศรัณยู ก่อน 19 ก.พ. 2564 รายละเอียดต่างๆ สามารถดูได้ตามรูปที่แนบมา    

ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน Sigha Biz course ปี 12

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน Sigha Biz Course ปี 12 สำหรับ นศ ปี 3-4 และจบใหม่ ทุกสาขาวิชา ระยะเวลาอบรม 19 เม.ย -4  มิ.ย. 2564 นักศึกษา ปี 3-4 ที่สนใจ สมัครสอบคัดเลือกได้ที่ www.singhabizcourse.com สมัครด่วน 2 พ.ย. – 30 ธ.ค. นี้เท่านั้น สำหรับรายละเอียดให้เข้าไปอ่านลิ้งค์ด้านล่างครับ Singha Biz Course 12 หรือ http://singhabizcourse.com/2020/