วิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมการปรับตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562

วิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมการปรับตัวเข้าสู่รั้วมหาวิท … Read moreวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมการปรับตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย วันที่ 4

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ปรับพื้นฐานราย … Read moreกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย วันที่ 4

ทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาช่วยต้อนรับและดูเเลน้องที่มาสอบสัมภาษณ์

ทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหก … Read moreทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาช่วยต้อนรับและดูเเลน้องที่มาสอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนในการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

แจ้งถึงนักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา … Read moreขั้นตอนในการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2562 หลักสูตรวิศวกรร … Read moreนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนายดาลิม เลียง ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ในโครงการ GKS 2019 ASEAN scholarship program สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วทั้งเอเชีย

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Dalim Nok Chhai นักศึกษาทุนพระราช … Read moreขอแสดงความยินดีกับนายดาลิม เลียง ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ในโครงการ GKS 2019 ASEAN scholarship program สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วทั้งเอเชีย

ศึกษาดูงานกับปราชญ์ชุมชน พลังงานทดแทนทั้งวงจร โซล่าเซลล์ บ่อแก๊สชีวภาพขนาดใช้ทั้งชุมชน เตาเผาถ่านชีวมวล จบครบในบ้านเดียว

ศึกษาดูงานกับปราชญ์ชุมชน พลังงานทดแทนทั้งวงจร โซล่าเซลล … Read moreศึกษาดูงานกับปราชญ์ชุมชน พลังงานทดแทนทั้งวงจร โซล่าเซลล์ บ่อแก๊สชีวภาพขนาดใช้ทั้งชุมชน เตาเผาถ่านชีวมวล จบครบในบ้านเดียว

สหกิจศึกษา โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดปฐมนิเทศนักปฏิบัติสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอ … Read moreสหกิจศึกษา โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดปฐมนิเทศนักปฏิบัติสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยนำต้นแบบเครื่องขุดเจาะดินนำเสนอภายในงาน

18 พฤษภาคม 2562 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมพิ … Read moreโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยนำต้นแบบเครื่องขุดเจาะดินนำเสนอภายในงาน

ตัวแทนนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมอบรมโครงการพลังงานเพื่อชุมชนรุ่นที่ 6

มีโอกาสให้รีบคว้า ตัวแทนนักศึกษา สาขาวิศวกรรมการผลิต แล … Read moreตัวแทนนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมอบรมโครงการพลังงานเพื่อชุมชนรุ่นที่ 6