อาจารย์จักรี วิชัยระหัด
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้ง
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

 

คำขวัญจากวิศวกรรุ่นพี่ถึงศิษย์ปัจจุบัน

ข่าวล่าสุด

ภาพกิจกรรม

วิดิโอแนะนำคณะ

วิดิโอแนะนำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 

ที่อยู่คณะ

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
167 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร : 063-665 9689


Establishment Project Of  The Faculty Of Engineering

Chaiyaphum Rajabhat University

167 Nafai Subdistrict, And Muang District, Of Chaiyaphum Province 36000

Tel : 063-665 9689

Facebook : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ