อาจารย์จักรี วิชัยระหัด
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้ง
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

 

คำขวัญจากวิศวกรรุ่นพี่ถึงศิษย์ปัจจุบัน

ข่าวล่าสุด

ภาพกิจกรรม

วิดิโอแนะนำคณะ

สาขาที่เปิดสอน

ภาพบรรยากาศคณะ

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต

ห้องปฎิบัติการทางวิศวกรรม

ที่อยู่คณะ

 

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
167 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร : 044815111 ต่อ 11100

Establishment Project Of  The Faculty Of Engineering and Industrial Technology

Chaiyaphum Rajabhat University

167 Nafai Subdistrict, And Muang District, Of Chaiyaphum Province 36000

Tel : 044815111 to 11100