ข่าวประชาสัมพันธ์

คำขวัญจากศิษย์เก่าถึงศิษย์ปัจจุปัน

แผนที่อาคารเรียน

ที่อยู่

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
167 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร : 044-815 111 ต่อ 11100

School of Engineering,  Faculty of Arts and Science, Chaiyaphum Rajabhat University
167 Nafai Subdistrict, And Muang District, Of Chaiyaphum Province.
Tel : 044-815 111 To 11100