อาจารย์จักรี วิชัยระหัด
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้ง
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

 

คำขวัญจากวิศวกรรุ่นพี่ถึงศิษย์ปัจจุบัน

ข่าวล่าสุด

ภาพกิจกรรม

วิดิโอแนะนำคณะ

วิดิโอแนะนำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล