ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2560
#หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาที่ศึกษา
1.คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาเครื่องกลและการผลิต) หรือ
2.คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการจัดการ) หรือ
3.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) เท่านั้น
——————————————————————-
ติดต่อสอบถามหรือยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 12 มกราคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)
——————————————————————-
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือ Download ใบสมัครได้ที่ : https://goo.gl/uL86gc
——————————————————————-
#งานแนะแนวจัดหางานและกองทุนเพื่อการศึกษาโทร.044-815111 ต่อ 112 หรือ 044-815108 

>>คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนกัมพูชาที่สอบข้อเขียนผ่านเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในโครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปี 2560

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนกัมพูชาที่สอบข้อเขียนผ่านเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในโครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปี 2560 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิถวายทุนฯจำนวน 3 ทุน คือ

          1.ทุนพยาบาลศาสตรบัณฑิต

          2.ทุนวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต

          3.ทุนวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

scolar scolar2