โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560-2562

Congratulations กับบัณฑิตทุกท่านนะคะ

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบรางร่วมออกบูธงาน Air Rail and Logistics Expo 2022 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2565

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบรางร่วมออกบูธงาน Air Rail and Logistics Expo 2022 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2565 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตบัณฑิตด้านโลจิสติกส์ เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตกับสถานประกอบการ นำนวัตกรรมมาใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนยุค 4.0 #วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ได้ผ่านการรับรองปริญญาโดยสภาวิศวกรแล้ว

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ได้ผ่านการรับรองปริญญาโดยสภาวิศวกรแล้ว พร้อมเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566 แล้ว ดังนั้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรได้  

เสวนาการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาแบบเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า (Pre-degree)

เสวนาการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาแบบเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า (Pre-degree) ร่วมกับครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าร่วมการแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด “Smart Automation 4.0” ครั้งที่ 4

นายศรัญทร คุราวัน และนายฉัตรชัย เครือสังข์ นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าร่วมการแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด “Smart Automation 4.0” ครั้งที่ 4 โดยได้อันดับที่ 18 (จาก 35 ทีมทั่วประเทศ) ในรอบคัดเลือก  ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับประเทศ ที่จัดโดยสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน บริษัท มิตซูบิชิ แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น(ประเทศไทย)จำกัด ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565‌ ณ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษ ดอนดี ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษ ดอนดี อดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ปี 2560 อดีตรองนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2562 ปัจจุบันประกอบอาชีพวิศวกร ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2565 รางวัลตัวแทนของสมาชิกสโมสรทุกคน

ขอเชิญนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมสมัครขอรับทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    ขอเชิญนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมสมัครขอรับทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังรายละเอียดดังนี้ ทุนการศึกษาศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 1,500 บาท คุณสมบัติพื้นฐานของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา 1. เป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2 – 4 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2565 2. เป็นผู้มีความประพฤติดี มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน เคารพและรักษากฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย 3. เป็นผู้มีจิตอาสา อุทิศตนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ระยะเวลาการสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) สถานที่รับสมัคร สมัครได้ที่สำนักงานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เอกสารประกอบการสมัคร 1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน … Read more

กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครบรอบ 21 ปี (12 กรกฎาคม 2565)

กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครบรอบ 21 ปี (12 กรกฎาคม 2565) โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาทุกชั้นปี อาจารย์ บุคลากรทุกท่าน ร่วมกันจัดกิจกรรมการถาม-ตอบ เกมต่อจิ๊กซอ เพื่อรับรางวัลสุดน่ารักมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า แก้ว ปากกา เป็นต้น