ประกาศรับสมัครการประกวดดนตรีโฟล์คซองเนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567

🎹🎼มาแล้วจร้าาาาาา…. การประกวดดนตรีโฟล์คซอง 🎤 🎸เนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 💵ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 7,000 บาท 🎷🥁ฟรี!!!! ค่าสมัคร 🪗🎺เตรียมตัวไว้แล้วมาพบกันในงานนะคะ

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดกระทงประเภทอนุรักษ์ธรรมชาติ เนื่องในกิจกรรม “สืบสานฮิตฮอยศรัทธา สมมาน้ำ สิบสองเพ็ง” งานลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2566

Congratulations ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดกระทงประเภทอนุรักษ์ธรรมชาติ เนื่องในกิจกรรม “สืบสานฮิตฮอยศรัทธา สมมาน้ำ สิบสองเพ็ง” งานลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2566 วิชาการดี กีฬาเด่น กิจกรรมไม่เป็นรอง มาเรียนกับเรานะคะ #EN_CPRU

ขอแสดงความยินดีกับ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกให้นำผลงานเข้าร่วมประกวด และจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกให้นำผลงานเข้าร่วมประกวด และจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ระดับอุดมศึกษา “Thailand New Gen inventors Award 2024″ ……………………………………….. รายชื่อคณะผู้ประดิษฐ์ อาจารย์ ดร.สุพัตรา บุตรเสรีชัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นายณัฐพร โชคเหมาะ นักประดิษฐ์ นางสาวรุ่งลัดดา สวาสดี นักประดิษฐ์ นายเกษดา สมีเพชร นักประดิษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

นักศึกษาวิศวกรรมเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือในการแปรรูปของเสียให้เป็นพลังงาน ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตพลังงานเขื้อเพลิงชีวภาพเพื่อชุมชน วิศวกรรมศาสตร์ มชย.

นักศึกษาวิศวกรรมเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือในการแปรรูปของเสียให้เป็นพลังงาน ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตพลังงานเขื้อเพลิงชีวภาพเพื่อชุมชน วิศวกรรมศาสตร์ มชย. เรียนจริง ปฏิบัติจริง เพราะพลังงานและปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ การแปรรูปของเสียเป็นพลังงานเชื้อเพลิงจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น

นายณัฐพร จันทาพิมพ์ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

.ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพร จันทาพิมพ์ นักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านค่ะ 🎊🎉😍 อย่าลืมบ้านหลังนี้ต้อนรับพี่ๆเสมอ 😍 โพสต์โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อ วันพุธที่ 13 กันยายน 2023

นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร Flow code ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักศึกษา ๑ ศตวรรษ ราชภัฏอุดรธานี เครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปี 2566

26-28 มิถุนายน 2566 นำนักศึกษาเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร Flow… โพสต์โดย แมวที่บ้าน parn เมื่อ วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2023

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน… โพสต์โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อ วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2023

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าร่วมอบรม “การพัฒนายกระดับขีดความสามารถของบุคลากรให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเกษตร” ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าร่วมอบรม “การพัฒนายกระดับขีดความสามารถของบุคลากรให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเกษตร” ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ลิงค์ >> https://forms.gle/MDzaTtTE1zeZBGqH8 **อบรมฟรี มีเกียรติบัตร** “ด่วน….รับจำนวนจำกัด”