บรรยากาศงาน CPRU OPEN HOUSE 2023 ของโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ณ CPRU Smart Complex วันที่ 25 มกราคม 2566

บรรยากาศงาน CPRU OPEN HOUSE 2023 ของโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ณ CPRU Smart Complex วันที่ 25 มกราคม 2566

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบโควตา (Quota) ครั้งที่ 1

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบโควตา (Quota) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 27 กุมภาพันธ์ 2566   #รายละเอียด http://eregis.cpru.ac.th/admission/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา 044815120, 044815111 ต่อ 1106, 1066

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดดนตรีโฟลคซอง เนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566

14 มกราคม 2566 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดดนตรีโฟลคซอง เนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566 โดยมีอาจารย์ปิยพันธุ์ แสงทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์อภิรักษ์ ชาญศึก รองอธิการบดีฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด สำหรับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ คือ วงอันตรายแบรนด์ จากโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ได้รับเงินรางวัล 4000 บาทพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ วงเพชรซ้อมจ้อ จากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้รับเงินรางวัล 3000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ วง Ivory จากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้รับเงินรางวัล 2000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย คือ วง Quess จากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล และวงชฎา จากโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้รับเงินรางวัล 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายโสภณ สุวรรณรัตน์ … Read more

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ ได้รับการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

” สำเร็จการศึกษาได้ใบปริญญา เลอค่ากว่า…ต้องใบปริญญาคู่ใบ กว.” สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ ได้รับการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

เชิญชวนประกวดดนตรีโฟล์คซอง เนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566

เชิญชวนประกวดดนตรีโฟล์คซอง เนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ เวทีลานศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ **** เพิ่มเงินรางวัล!!!! – ชนะเลิศ เงินรางวัล 4,000 บาท – รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท – รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท – รางวัลชมเลย เงินรางวัล 500 บาท ( 2 รางวัล) สนใจสมัคร>> https://forms.gle/pCpx8VWU817zoDtVA

เก็บตกบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2566 ในรอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1

เก็บตกบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2566 ในรอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1 ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับน้องๆ จากหลายโรงเรียนที่ได้มามีประสบการณ์ร่วมกันในครั้งนี้แต่สำหรับคนที่พลาดในการรับสมัครในรอบนี้ เรายังเปิดรับสมัครในรอบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ครั้งที่ 2 ซึ่งเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 นี้

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วม กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

ตัวแทนโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วม กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

นางอรรธยา ทวีวัฒนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะครูจากกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและตัวแทนนักเรียน เข้าพบอาจารย์จักรี วิชัยระหัด ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์ และอาจารย์ปวีณ เกรียงเกษม เพื่อมอบเกียรติบัตรและขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ชุดอุปกรณ์ LEGO Mindstorm Education EV3 และให้คำปรึกษาในการสอนหุ่นยนต์และโค้ดดิ้งกับโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

26 ตุลาคม 2565 นางอรรธยา ทวีวัฒนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะครูจากกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและตัวแทนนักเรียน เข้าพบอาจารย์จักรี วิชัยระหัด ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์ และอาจารย์ปวีณ เกรียงเกษม เพื่อมอบเกียรติบัตรและขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ชุดอุปกรณ์ LEGO Mindstorm Education EV3 และให้คำปรึกษาในการสอนหุ่นยนต์และโค้ดดิ้งกับโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ได้เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันหุ่นยนต์ LEGO SUMO 1000 G ระดับประถมศึกษา” Thailand Manual Robot Challenge 2022″ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น และสามารถคว้ารางวัลมาได้ดังนี้ 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 ทางโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับทางโรงเรียน คณะครู และน้อง ๆ ตัวแทนที่ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วยค่ะ ทางคณะฯ ยินดีให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางวิชาการของน้อง … Read more

อาจารย์จักรี วิชัยระหัด ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำบุคลากรเข้ามอบของที่ระลึกแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ อาจวิชัย ในโอกาสรับตำแหน่ง คณบดีคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

อาจารย์จักรี วิชัยระหัด ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำบุคลากรเข้ามอบของที่ระลึกแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริศักดิ์ อาจวิชัย ในโอกาสรับตำแหน่ง คณบดีคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ,โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประชุมเสนอแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาต่อ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริศักดิ์ อาจวิชัย พร้อมด้วยรองคณบดี และอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประชุมเสนอแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาต่อ จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ (C-BAC)