นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท สตีล บิลเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท สตีล บิลเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านโครงสร้างอาคารเหล็ก

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2565 ณ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2565 ณ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ จากสภาวิศวกร ในการประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับรองปริญญา ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์(22/06/2565)

บุคลากรโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยินดีต้อนรับ ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)ในโอกาสตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประกาศขยายเวลารับสมัครหรือรับเสนอรายชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศขยายเวลารับสมัครหรือรับเสนอรายชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการการสรรหา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1cs7OTxxrd2aEqRlW_ABO2iJIyXBaKSUQ?usp=sharing

ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่องกำหนดการรับสมัครหรือการรับเสนอรายชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1cs7OTxxrd2aEqRlW_ABO2iJIyXBaKSUQ?usp=sharing

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รอบที่ 2 Quota

รอบที่ 2 Quota รับสมัคร ครั้งที่ 1 : 20 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 2 : 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 : 4 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 2 : 22 เมษายน 2565 สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 : 12 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 2 : 29 เมษายน 2565 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 16 มีนาคม 2565 … Read more

เชิญชวน ผู้ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Covid19 ณ CPRU smart complex มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564

เชิญชวน ท่านใดที่มีความประสงค์จะรับวัคซีน Covid19 เข็ม 1 ซิโนแวค มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้บริการฉีดวัคซีน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ CPRU smart complex *หมายเหตุ เข็ม 2 จะเป็นแอสตร้าเซเนก้า นะคะ ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ