ค่ายจิตอาสา “ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 3 ” ณ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดี ผู้สนับสนุน สมทบทุน ค่ายจิตอาสา “ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 3 ” ณ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ กิจกรรมการดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เรียบร้อย เเละบรรลุเป้าประสงค์ ตามที่ได้วางไว้ ทางสมาชิกชมรม จะดำเนินงานส่งมอบใบอนุโมทนาบัตรไปให้ทุกท่านทางไปรษณีย์ ทุนของท่านทำให้ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์สังคมมีโอกาสได้ออกไปช่วยเหลือสังคม ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตให้เป้นประโยชน์ ได้เพิ่มคุณค่าในตนเอง ปีหน้าฟ้าใหม่ ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์ ขอโอกาสเป็น 1 แรงกาย แรงใจ ในการขับเคลื่อน พัฒนา สังคมต่อไป #ขอให้ทุกท่านสุขภาพเเข็งเเรง ร่ำรวยเงินทอง ยิ่งๆ ขึ้นไปนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดี!!! กับตัวแทนนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ได้เข้าแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระดับประเทศ ณ ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์พลาซ่า มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 16 ทีม โดยได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายชำนาญ วงศ์ชาลี รางวัลชมเชย นายภัทราวุธ อุปถัมภ์ นางสาวชเรยมวย เซา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

18 มิถุนายน 2561 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเรียนโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ “ราชภัฎร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”

29 พฤษภาคม 2561 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ “ราชภัฎร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”

กิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็นผู้นำของผู้แทนนักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันในเครือข่าย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท Benchmark

  19-21 มี.ค. 61 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์นำตัวแทนนักศึกษา ประกอบด้วย นางสาวสุธาสินี ธงน้อย และ Miss Sreymouy soa ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็นผู้นำของผู้แทนนักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันในเครือข่าย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท Benchmark  

พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

  18 มี.ค.61 พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ #congratulations #gear1 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน พี่บัณฑิตเกียร์ 1

ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์ สโมสรนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดำเนินการจัดกิจกรรม“ค่ายวิศวกรรมสร้างสรรค์สังคม” ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวังโพน ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 2-4 มีนาคม 2561 ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์ สโมสรนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดำเนินการจัดกิจกรรม“ค่ายวิศวกรรมสร้างสรรค์สังคม” ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวังโพน ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในชมรมได้ฝึกปฏิบัติด้านการบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะ มีจิตอาสา เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นการบูรณาการการศึกษาจากในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง โดยได้ดำเนินการจัดสร้างสนามวอลเลย์บอล ปรับปรุงห้องน้ำ สนามเด็กเล่น กำแพงโรงเรียน เป็นต้น ในการนี้ขอขอบคุณ – บริษัท อีซุซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – ร้านหนองไผ่อิเล็กทรอนิค – ร้านพรเสน่ห์ผ้ามัดหมี่ – หจก.นิธินาถช็อป – ร้านกุลภัสผ้าไทย – ร้านกัลยาผ้ามัดหมี่ – คุณกัลยา รัตนประเสริฐ – คุณบุณฑิต ฐานะ – ด.ญ. ธัญพิชชา ไพศาลพงษ์ – บุญญพัฒน์รีสอร์ท – กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต … Read more

กิจกรรมนักศึกษาในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด จังหวัดชัยภูมิ ณ เวทีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วันที่ 17 ม.ค.61

กิจกรรมนักศึกษาในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด จังหวัดชัยภูมิ ณ เวทีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วันที่ 17 ม.ค.61 ภาพจาก Facebook อ.วิภารัตน์

พิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8 มกราคม 2561 พิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภู่เงิน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท่านรองคณบดี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สาขาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาเทคในโลยีอุตสาหกรรและวิสาหกิจชุมชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชมภาพกิจกรรม