อาจารย์และนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร ์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษาและทำกิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 17 ก.ค. 2563 อาจารย์และนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร ์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษาและทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดสระหงษ์ ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณศรนรินทร์ ยศรุ่งเรือง วิศวกรชำนาญการ สังกัดสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงอุตสาหกรรม ในหัวข้อเรื่อง การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เรียนอย่างไรไม่ให้ถูกรีไทร์และพักการเรียน การใช้ชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์แก่น้องๆ ว่าที่วิศวกร ในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน ทีมงาน อ.กมลรักษ์ แก้งคำ

วิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมการปรับตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562

วิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมการปรับตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562

ทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาช่วยต้อนรับและดูเเลน้องที่มาสอบสัมภาษณ์

ทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาช่วยต้อนรับและดูเเลน้องที่มาสอบสัมภาษณ์ ค่อยให้คำปรึกษาที่ดีให้น้อง พวกเราสโมสรนักศึกษา ยินดีต้องรับน้องๆ ที่มาสอบสัมภาษณ์ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ปรับพื้นฐานรายวิชาเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งเรียน ทั้งร้อง ทั้งเต้น มาครบ การเรียนที่ว่าเครียดกิจกรรมช่วยท่านได้ มาเรียนด้วยกันเยอะๆ นะครับ

ค่ายจิตอาสา “ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 3 ” ณ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดี ผู้สนับสนุน สมทบทุน ค่ายจิตอาสา “ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 3 ” ณ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ กิจกรรมการดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เรียบร้อย เเละบรรลุเป้าประสงค์ ตามที่ได้วางไว้ ทางสมาชิกชมรม จะดำเนินงานส่งมอบใบอนุโมทนาบัตรไปให้ทุกท่านทางไปรษณีย์ ทุนของท่านทำให้ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์สังคมมีโอกาสได้ออกไปช่วยเหลือสังคม ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตให้เป้นประโยชน์ ได้เพิ่มคุณค่าในตนเอง ปีหน้าฟ้าใหม่ ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์ ขอโอกาสเป็น 1 แรงกาย แรงใจ ในการขับเคลื่อน พัฒนา สังคมต่อไป #ขอให้ทุกท่านสุขภาพเเข็งเเรง ร่ำรวยเงินทอง ยิ่งๆ ขึ้นไปนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดี!!! กับตัวแทนนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ได้เข้าแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระดับประเทศ ณ ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์พลาซ่า มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 16 ทีม โดยได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายชำนาญ วงศ์ชาลี รางวัลชมเชย นายภัทราวุธ อุปถัมภ์ นางสาวชเรยมวย เซา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

18 มิถุนายน 2561 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเรียนโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ “ราชภัฎร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”

29 พฤษภาคม 2561 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ “ราชภัฎร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”