ISO 9001 : 2015

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จับฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค. 2559

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสชี้แจงนโยบายการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิวันที่ 10 สิงหาคม 2559

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนายภานุวัฒน์ ขันอาษา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับประเทศ และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ในการนี้นายภานุวัฒน์ ขันอาษา จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพงศธร เพ็ชรขี้เหล็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค นายชาติชนะ แก้วสุพรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภูมิภาค