คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดการทำบุญปีใหม่ ปี 2560 เพื่อความเป็นศิริมงคล

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดการทำบุญปีใหม่ ปี 2560 เพื่อความเป็นศิริมงคล ภาพกิจกรรมการทำบุญปีใหม่ ปี 2560

>>โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพและโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานที่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

อาจารย์วราภรณ์ จันทร์เวียง นำนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาต่อ กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถเข้าดูภาพกิจกรรมที่นี่ และ ที่นี่

>>กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ 1 (CPRU Open House#1)

  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ 1 (CPRU Open House#1) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ แสดงสิ่งประดิษฐ์ รางวัล และเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนบางส่วน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นที่น่ายินดี มีนักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก CPRU Open House #1

โครงการจัดตั้ง “ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์”

โครงการจัดตั้ง “ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์”ร่วมกับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมทำโรงทาน น้ำชาเย็น บวชฟักทอง และน้ำดื่มภู่หงส์ จำนวน 10 โหล งานบุญ

ISO 9001 : 2015

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จับฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพISO 9001 : 2015 ระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค. 2559

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสชี้แจงนโยบายการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิวันที่ 10 สิงหาคม 2559