>>ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

วันที่ 16 มีนาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏชัยภูมิ นำโดยคณบดี คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ไปบริการวิชาการแบบให้เปล่า แก่โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เรื่อง แผนและการซ้อมอพยพหนีไฟ

>>บุญเดือน 6 ปี 2559

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้ร่วมขบวนแห่บายศรีในงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2559 โดย อ.ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมขบวนแห่ คณะต่างๆได้จัดขบวนแห่ แสดงถึงวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย งดงาม

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์

พล เอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสชี้แจงนโยบายการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วันที่ 10 สิงหาคม 2559

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนายภานุวัฒน์ ขันอาษา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับประเทศ และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ในการนี้นายภานุวัฒน์ ขันอาษา จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพงศธร เพ็ชรขี้เหล็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค นายชาติชนะ แก้วสุพรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภูมิภาค