โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดทำแผนการซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาฝาย

วันที่ 10 มีนาคม 2560 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 4 ได้บูรณาการรายวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยสู่การจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยจัดทำแผนการซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาฝาย ในการจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ชาวบ้านบ้านนาฝาย ผู้นำชุมชนบ้านนาฝาย อบต.นาฝาย รพ.สต.นาฝาย และมูลนิธิสว่างคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิ ดูภาพกิจกรรมได้ที่ บริการวิชาการ’60

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิตเข้าอบรมการใช้งาน PLC

เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิตเข้าฝึกอบรมการใช้งาน PLC ในการควบคุมระบบออโตเมชั่น โดยมีวิทยากรจาก บ. ออโต้ไดแอคติก

ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์”สังคม” ได้ร่วมกันออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ ร.ร. บ้านห้วยหว้า อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560

นักศึกษาของชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์”สังคม” ได้ร่วมกันออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ ร.ร. บ้านห้วยหว้า อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งได้รับมาจาก 1.บริษัท 7 เลเยอร์ จำกัด 2.บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จำกัด 3.คุณอัครเดช  ลีวชิรปราการ 4.คุณภูมิพันธ์ สิทธิคำ 5.คุณศิริวรรณ  หงษ์วิจิตร 6.คุณพีรพงษ์ น้อยวัน 7.คุณศิริพร จิโรจยนตรกิจ 8.คุณภูมินทร์  วาณิชาธนรักษ์

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่วไป

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่วไป รายละเอียด >> http://202.29.51.138/eStdNew1/ “ไม่มีสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว“

ภาพกิจกรรมการประกวดดนตรีโฟลคซอง ครั้งที่ 2 “บทเพลงเพื่อพ่อ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดการประกวดดนตรีโฟลคซอง ครั้งที่ 2 “บทเพลงเพื่อพ่อ” ณ เวทีลานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดการทำบุญปีใหม่ ปี 2560 เพื่อความเป็นศิริมงคล

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดการทำบุญปีใหม่ ปี 2560 เพื่อความเป็นศิริมงคล ภาพกิจกรรมการทำบุญปีใหม่ ปี 2560

>>โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพและโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานที่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

อาจารย์วราภรณ์ จันทร์เวียง นำนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาต่อ กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถเข้าดูภาพกิจกรรมที่นี่ และ ที่นี่

>>กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ 1 (CPRU Open House#1)

  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ 1 (CPRU Open House#1) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ แสดงสิ่งประดิษฐ์ รางวัล และเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนบางส่วน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นที่น่ายินดี มีนักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก CPRU Open House #1

>>คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนกัมพูชาที่สอบข้อเขียนผ่านเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในโครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปี 2560

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนกัมพูชาที่สอบข้อเขียนผ่านเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในโครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปี 2560 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิถวายทุนฯจำนวน 3 ทุน คือ           1.ทุนพยาบาลศาสตรบัณฑิต           2.ทุนวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต           3.ทุนวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

>>รับสมัครนักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครนักศึกษารอบโควตา สาขาวิศวกรรมการผลิตและวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 สมัครได้ที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ การสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ