โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์คว้ารางวัลการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 (RDC2017)

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (RDC2017) หัวข้อ “รัชกาลที่ ๙ กับการเกษตร” มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น16 ทีมในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เพื่อค้นหาตัวแทนเข้าแข่งขัน IDC Robocon 2017 ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ โดย นายวรัญญู แสงสีดาได้รับรางวัล Best Design ในนามของทีม หญ้าแฝก    

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์ อาจารย์อ้อยทิพย์ บัวจันทร์ และอาจารย์สุภาภัค สิงห์เสนา อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และได้มอบอุปกรณ์การปฐมพยาบาลให้กับสโมสรนักศึกษาฯ ด้วย  

ประกันสังคมสู่สถานศึกษา

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการให้ความรู้ด้านประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญ ใส่บาตร พิธีบายศรีสู่ขวัญ การให้ข้อมูลเบื้องต้นด้านงานวิชาการ กิจการนักศึกษาของโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประมวลภาพกิจกรรม 

ร่วมกันให้กำลังใจกับ 3 ตัวแทนในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 (RDC2017)

ร่วมกันให้กำลังใจกับ 3 ตัวแทนในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 (RDC2017) จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยตัวแทนของเราประกอบด้วย 1. นางสาวสุกัญญา นนท์ฤาชา 2. นายวรัญญู แสงสีดา 3. นายวรวัฒน์ นิสาภัย โดยปีนี้มีนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศ จำนวน 220 คน จาก 30 สถาบัน โดยความร่วมมือจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับประเทศ จำนวน 78 คน จาก 22 สถาบัน โดยก่อนถึงวันแข่งขันนักศึกษาจะได้รับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้น และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ประตูน้ำ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยที่จะคว้าโอกาสเดินทางไปแข่งขันในระดับนานาชาติ  International Design Contest RoBoCon 2017 ระหว่างวันที่ 6 – 19 … Read more

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คว้า 4 รางวัลจากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 RDC 2017 ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันออก)

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 RDC 2017 ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันออก) ระหว่างวันที่ 22-27 พฤษภาคม 2560 จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ 1. นายวรวัฒน์ นิสาภัย นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 2 2.นายวรัญญู แสงสีดา นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 3. นางสาวพรนภา เทียวสูงเนิน นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 4. นายแสนภูมิ สังกะสี นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 5. นางสาวสุกัญญา นนท์ฤาชา นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 6. นางสาวณัฌฒญา นาจำเริญ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 … Read more

ผลการพิจารณาโครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา และผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ ระดับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปี พ.ศ. 2560

แจ้งผลการคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ปี พ.ศ. 2560 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1. คุณวิทวัส อิสระภิญโญ บริษัทโทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ได้รับคะแนนเป็น ลำดับที่ 2 ประเภทผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ เสนอโดย โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2. นายอดิเรก ภิลัยวรรณ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับคะแนนเป็นลำดับที่ 4 การประกวดโครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา 3. นายพิสาน ฝาชัยภูมิ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับคะแนนเป็นลำดับที่ 5 การประกวดโครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ที่มา สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ 2559

ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ 2559 ของนักศึกษาวิศวกรรมการผลิตที่กำลังจะจบการศึกษาในภาคเรียนนี้ ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ