โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน…

โพสต์โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อ วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2023

Leave a Comment