โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมรุ่นพี่วิศวะ รับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ หลักสูตรการปฐมพยาบาลผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน

วันที่ 13 มิถุนายน 2566
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมรุ่นพี่วิศวะ รับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์…

โพสต์โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อ วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2023

Leave a Comment