โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบโควตา (Quota) ครั้งที่ 1

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เปิดสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบโควตา (Quota) ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 27 กุมภาพันธ์ 2566  

🛎 #รายละเอียด http://eregis.cpru.ac.th/admission/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา
📲 044815120, 044815111 ต่อ 1106, 1066

Leave a Comment