โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560-2562

Congratulations กับบัณฑิตทุกท่านนะคะ

Leave a Comment