มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ Quota ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ Quota ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2567
⏰ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 15 เมษายน 2567
✅ สมัคร/รายละเอียดเพิ่มเติม http://eregis.cpru.ac.th/admission/
☎️ สอบถามการรับสมัคร งานวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 044-815111 ต่อ 1100,1107,1066 ในวันเวลาราชการ

Leave a Comment