นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

19 พฤษภาคม 2565
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 3
เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศชั้นนำของประเทศไทย

Leave a Comment