นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร Flow code ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักศึกษา ๑ ศตวรรษ ราชภัฏอุดรธานี เครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปี 2566

26-28 มิถุนายน 2566 นำนักศึกษาเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร Flow…

โพสต์โดย แมวที่บ้าน parn เมื่อ วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2023

Leave a Comment