นักศึกษาวิศวกรรมเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือในการแปรรูปของเสียให้เป็นพลังงาน ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตพลังงานเขื้อเพลิงชีวภาพเพื่อชุมชน วิศวกรรมศาสตร์ มชย.

นักศึกษาวิศวกรรมเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือในการแปรรูปของเสียให้เป็นพลังงาน ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตพลังงานเขื้อเพลิงชีวภาพเพื่อชุมชน วิศวกรรมศาสตร์ มชย.
เรียนจริง ปฏิบัติจริง

เพราะพลังงานและปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ‼️
การแปรรูปของเสียเป็นพลังงานเชื้อเพลิงจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น

Leave a Comment