คณะศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

9 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดชัยภูมิ (Agritech and Innovation Center : AIC) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีนักศึกษาจากโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์ แห่งภาคอีสาน ครั้งที่ 8 กว่า 300 คน เข้าร่วมศึกษาดูงาน

Leave a Comment