ขอแสดงความยินดี “สุทธิศักดิ์ สาระรัตน์” นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับทุนการศึกษาครอบครัวธานี ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

🙏🏻 ขอบคุณผู้ใหญ่ใจแสนดี ครอบครัวธานีที่มอบให้
วันนี้ได้ทุนแสนสุขใจ อนาคตสดใสไม่ไกลเกินรอ 🙏🏻

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาครอบครัวธานี ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

Leave a Comment