ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษ ดอนดี ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษ ดอนดี อดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ปี 2560 อดีตรองนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2562 ปัจจุบันประกอบอาชีพวิศวกร ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2565 รางวัลตัวแทนของสมาชิกสโมสรทุกคน

Leave a Comment