ขอแสดงความยินกับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล นายณัฐพร โขคเหมาะ ในโอกาสเข้ารับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2566 กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางต้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ไม่เป็นสองรองใคร❤️⚙️
ขอแสดงความยินกับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล 🥳❤️
นายณัฐพร โขคเหมาะ👷‍♂️😊
ในโอกาสเข้ารับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2566
กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางต้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
มาเป็นครอบครัววิศวกรรมเครื่องกลด้วยกันนะคะ

Leave a Comment