ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าร่วมอบรม “การพัฒนายกระดับขีดความสามารถของบุคลากรให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเกษตร” ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าร่วมอบรม “การพัฒนายกระดับขีดความสามารถของบุคลากรให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเกษตร” ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ลิงค์ >> https://forms.gle/MDzaTtTE1zeZBGqH8
**อบรมฟรี มีเกียรติบัตร**
“ด่วน….รับจำนวนจำกัด”

 

Leave a Comment