กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครบรอบ 21 ปี (12 กรกฎาคม 2565)

กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครบรอบ 21 ปี (12 กรกฎาคม 2565)
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาทุกชั้นปี อาจารย์ บุคลากรทุกท่าน ร่วมกันจัดกิจกรรมการถาม-ตอบ เกมต่อจิ๊กซอ เพื่อรับรางวัลสุดน่ารักมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า แก้ว ปากกา เป็นต้น

Leave a Comment