กิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566

19 มิถุนายน 2566
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา…

โพสต์โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อ วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2023

Leave a Comment