กิจกรรมการแข่งขันเผาถ่านไบโอชาร์ CPRU YOUNG MAKER CONTEST 2019 ซึ่งจัดโดยคลินิคเทคโนโลยี โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น . ณ บริเวณลานด้านหลังอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดี ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขันเผาถ่านไบโอชาร์ CPRU YOUNG MAKER CONTEST 2019 ซึ่งจัดโดยคลินิคเทคโนโลยี โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนต่างๆ ภายในจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครบรอบ 18 ปี

Leave a Comment