ทำเนียบรุ่นพี่ศิษย์เก่า En CPRU อนาคตความสำเร็จของทุกคนมาร่วมเดินทางไปด้วยกัน

ทำเนียบรุ่นพี่ศิษย์เก่า En CPRU อนาคตความสำเร็จของทุกคน … Read moreทำเนียบรุ่นพี่ศิษย์เก่า En CPRU อนาคตความสำเร็จของทุกคนมาร่วมเดินทางไปด้วยกัน

ทีม “มังกรแดง” ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประจำปี 2561

16 มกราคม 2562 ขอแสดงความยินดีกับทีม “มังกรแดง&#8 … Read moreทีม “มังกรแดง” ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประจำปี 2561

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิตเเละวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษาดูงานบริษัท ไฮเทค ชัยภูมิจำกัด

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิตเเละวิศวกรรมเครื่ … Read moreคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิตเเละวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษาดูงานบริษัท ไฮเทค ชัยภูมิจำกัด

นักศึกษาทุนพระราชทานฯ ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรดา กรุงเทพมหานครฯ

11 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา … Read moreนักศึกษาทุนพระราชทานฯ ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรดา กรุงเทพมหานครฯ

ขอแสดงความยินดีกับนายธนกฤต ขันขัย ได้ลำดับที่ 7 ประเภท การเเข่งขันครื่องบินกระดาษพับประเภทร่อนนาน ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 15 (ระดับประเทศ)

ขอแสดงความยินดี #ผลงานนักศึกษา #encpru นายธนกฤต ขันขัย … Read moreขอแสดงความยินดีกับนายธนกฤต ขันขัย ได้ลำดับที่ 7 ประเภท การเเข่งขันครื่องบินกระดาษพับประเภทร่อนนาน ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 15 (ระดับประเทศ)

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพเเละการบริการจัดการสโมสรนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. อาจารย์ศรัณยู เหลาพา อาจา … Read moreโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพเเละการบริการจัดการสโมสรนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมการบริการวิชาการตลอดจน ความก้าวล้ำด้านวิศวกรรมในงานวิจัย ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. อาจารย์ศรัณยู เหลาพา อาจา … Read moreโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมการบริการวิชาการตลอดจน ความก้าวล้ำด้านวิศวกรรมในงานวิจัย ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ลงพื้นที่ติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอหนองบัวระเหว

22-23 สิงหาคม 2561 อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา อาจารย์ศิรินท … Read moreคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ลงพื้นที่ติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอหนองบัวระเหว

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานopen house ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกีย … Read moreโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานopen house ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิลงพื้นที่ติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน และเป็นศูนย์เรียนรู้แก่ชุมชน ณ เทศบาลตำบลโคกสูง และ โรงเรียนบ้านห้วยบง

อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา นายเลิศฤทธิ์ ตั้งชูวงษ์ อาจารย์ศ … Read moreคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิลงพื้นที่ติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน และเป็นศูนย์เรียนรู้แก่ชุมชน ณ เทศบาลตำบลโคกสูง และ โรงเรียนบ้านห้วยบง