โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่วไป

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่วไป
รายละเอียด >> http://202.29.51.138/eStdNew1/

“ไม่มีสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว