โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดทำแผนการซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาฝาย

วันที่ 10 มีนาคม 2560 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 4 ได้บูรณาการรายวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยสู่การจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
โดยจัดทำแผนการซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาฝาย
ในการจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ชาวบ้านบ้านนาฝาย ผู้นำชุมชนบ้านนาฝาย อบต.นาฝาย รพ.สต.นาฝาย และมูลนิธิสว่างคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิ

ดูภาพกิจกรรมได้ที่ บริการวิชาการ’60