ภาพกิจกรรมการประกวดดนตรีโฟลคซอง ครั้งที่ 2 “บทเพลงเพื่อพ่อ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดการประกวดดนตรีโฟลคซอง ครั้งที่ 2 “บทเพลงเพื่อพ่อ” ณ เวทีลานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ