นักเรียนโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิมาศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนที่โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายพินิจ ช่างไม้ พลังงานจังหวัดชัยภูมินำนักเรียนโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) มาศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนที่โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมีอาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา (ผอ.คลินิกเทคโนโลยี มรภ.ชัยภูมิ) อาจารย์ ดร.สุพัตรา บุตรเสรีชัย นายณัฐวุฒิ ทองหล่อ ให้ความรู้แก่นักเรียน