นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิตเข้าอบรมการใช้งาน PLC

เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิตเข้าฝึกอบรมการใช้งาน PLC ในการควบคุมระบบออโตเมชั่น โดยมีวิทยากรจาก บ. ออโต้ไดแอคติก