ทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาช่วยต้อนรับและดูเเลน้องที่มาสอบสัมภาษณ์

ทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาช่วยต้อนรับและดูเเลน้องที่มาสอบสัมภาษณ์ ค่อยให้คำปรึกษาที่ดีให้น้อง พวกเราสโมสรนักศึกษา ยินดีต้องรับน้องๆ ที่มาสอบสัมภาษณ์ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ