ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดี!!! กับตัวแทนนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ที่ได้เข้าแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระดับประเทศ ณ ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์พลาซ่า มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 16 ทีม โดยได้รับรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
นายชำนาญ วงศ์ชาลี

รางวัลชมเชย
นายภัทราวุธ อุปถัมภ์
นางสาวชเรยมวย เซา