รับสมัครประกวดดนตรีโฟลคซอง ครั้งที่ 3 ในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ

กลับมาอีกครั้ง การประกวดดนตรีโฟลคซอง ครั้งที่ 3
เงินรางวัลสูงสูด 3,000 บาท

รายละเอียดการสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่ >> https://drive.google.com/open…

ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่ >> https://drive.google.com/open…

สอบถามเพิ่มเติม 063-6659689

แจ้งบัณฑิตตรวจสอบรายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://regis.cpru.ac.th/ หรือ http://www.cpru.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 044-815111 ต่อ 102,107

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2560
#หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาที่ศึกษา
1.คณะวิศวกรรมศาสตร์(สาขาเครื่องกลและการผลิต) หรือ
2.คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการจัดการ) หรือ
3.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) เท่านั้น
——————————————————————-
ติดต่อสอบถามหรือยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 12 มกราคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)
——————————————————————-
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือ Download ใบสมัครได้ที่ : https://goo.gl/uL86gc
——————————————————————-
#งานแนะแนวจัดหางานและกองทุนเพื่อการศึกษาโทร.044-815111 ต่อ 112 หรือ 044-815108 

ผลการพิจารณาโครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา และผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ ระดับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปี พ.ศ. 2560

แจ้งผลการคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ปี พ.ศ. 2560 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1. คุณวิทวัส อิสระภิญโญ บริษัทโทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ได้รับคะแนนเป็น ลำดับที่ 2 ประเภทผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ เสนอโดย โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

2. นายอดิเรก ภิลัยวรรณ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับคะแนนเป็นลำดับที่ 4 การประกวดโครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษ

3. นายพิสาน ฝาชัยภูมิ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับคะแนนเป็นลำดับที่ 5 การประกวดโครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

corp1

corp2

corp3

ที่มา สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่วไป

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่วไป
รายละเอียด >> http://202.29.51.138/eStdNew1/

“ไม่มีสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว