>>การตรวจรับรองประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

การพิจารณาให้รับใบรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบั … Read more>>การตรวจรับรองประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

>>งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ

การจัดแสดงวัฒนธรรมร่วมในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหว … Read more>>งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ

>>ร่วมเดินขบวนประเพณี นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเดินขบวนประเพณี นุ่ง … Read more>>ร่วมเดินขบวนประเพณี นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น

>>กิจกรรมสันทนาการเเละมอบขนม ให้กับน้องๆ

นักศึกษาชมรม วิศวกรรมสร้างสรรค์ แกนนำชั้นปีที่ 4 ร่วมจั … Read more>>กิจกรรมสันทนาการเเละมอบขนม ให้กับน้องๆ

>>โครงการสร้างเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการสร้างเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด … Read more>>โครงการสร้างเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการจัดตั้ง “ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์”

โครงการจัดตั้ง “ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์”ร่วม … Read moreโครงการจัดตั้ง “ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์”