รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนายภานุวัฒน์ ขันอาษา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับประเทศ และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ

ในการนี้นายภานุวัฒน์ ขันอาษา จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพงศธร เพ็ชรขี้เหล็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค
นายชาติชนะ แก้วสุพรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภูมิภาค