ค่ายจิตอาสา “ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 3 ” ณ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดี ผู้สนับสนุน สมทบทุน ค่ายจิตอาสา “ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 3 ” ณ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ กิจกรรมการดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เรียบร้อย เเละบรรลุเป้าประสงค์ ตามที่ได้วางไว้ ทางสมาชิกชมรม จะดำเนินงานส่งมอบใบอนุโมทนาบัตรไปให้ทุกท่านทางไปรษณีย์ ทุนของท่านทำให้ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์สังคมมีโอกาสได้ออกไปช่วยเหลือสังคม ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตให้เป้นประโยชน์ ได้เพิ่มคุณค่าในตนเอง ปีหน้าฟ้าใหม่ ชมรมวิศวกรรมสร้างสรรค์ ขอโอกาสเป็น 1 แรงกาย แรงใจ ในการขับเคลื่อน พัฒนา สังคมต่อไป #ขอให้ทุกท่านสุขภาพเเข็งเเรง ร่ำรวยเงินทอง ยิ่งๆ ขึ้นไปนะคะ