ผลงานของคณะ

ผลงานวิศวกรรมศาสตร์

ระดับนานาชาติ

1. การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC2015 ระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์
ได้รับรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม MECH-D Design Award

rdc1

2. การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC2016 ระดับนานาชาติ ณ ประเทศไทย

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

ระดับประเทศ

1. การแข่งขัน Honda ECO Mileage Challenge ปีที่17  ระดับอุดมศึกษา ประเภทรถประดิษฐ์  จัดโดย บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา (สนามแข่ง ไทยแลนด์เซอร์กิต)  ผลการแข่งขันได้อันดับที่ 12 ภายใต้ชื่อทีมเกียร์ประดู่
eco

2. การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC2014 ระดับประเทศ ในวันที่ 1- 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นักศึกษาได้เดินทางไปร่วมการแข่งขัน ณ กรุงเทพมหานคร โดยทีมงานจากศูนย์เทคโนโลยีวัสดุแห่งชาติ (MTEC)ณ ห้างสรรพสินค้าไอทีพลาซ่า กรุงเทพมหานคร ผลปรากฎว่า สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ลำดับ 2ในระดับประเทศ

rdc3

3. ได้รับรางวัลชมเชย โครงการต้นแบบจานรับดาวเทียมพร้อมใช้ซึ่งจัดโดย บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

sat

4. การแข่งขันตอบคำถามงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานครได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2techno
5. การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC2015 ระดับประเทศ ณ ห้างสรรพสินค้าไอทีพลาซ่า กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไป แข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์
rdc4

6. การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC2016 ระดับประเทศ  ณ  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายภานุวัฒน์ ขันอาษา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับประเทศ และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ
rdc5

7. การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (RDC2017) หัวข้อ “รัชกาลที่ ๙ กับการเกษตร” มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น16 ทีมในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เพื่อค้นหาตัวแทนเข้าแข่งขัน IDC Robocon 2017 ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำโดย นายวรัญญู แสงสีดาได้รับรางวัล Best Design ในนามของทีม หญ้าแฝก

ระดับภูมิภาค

1. การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC2014 ระดับภูมิภาคเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกับภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 10-15 มีนาคม พ.ศ. 2557  ผลปรากฏว่าสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ
และรางวัลรองชนะเลิศสามารถคว้าสิทธิ์ในการเข้าไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ

2. การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC2015 ระดับภูมิภาคเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ผลปรากฏว่าสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สามารถคว้าสิทธิ์ในการเข้าไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ

3.การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC2016 ระดับภูมิภาคเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ผลปรากฏว่านายพงศธร เพ็ชรขี้เหล็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายภานุวัฒน์ ขันอาษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายชาติชนะ แก้วสุพรรณได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายธิเบศ ศรีษะใบ ได้รับรางวัล Best Design  สามารถคว้าสิทธิ์ในการเข้าไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ

rdc2016

4. การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 RDC 2017 ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันออก) ระหว่างวันที่ 22-27 พฤษภาคม 2560 จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจากการแข่งขันนักศึกษาตัวแทนโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถคว้ามาได้ 4 รางวัลคือ
นางสาวสุกัญญา นนท์ฤาชา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
นายวรัญญู แสงสีดา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
นายวรวัฒน์ นิสาภัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3
นายพงษ์ศักดิ์ สมอาจ รางวัล BEST DESIGN