ผลงานของคณะ

ผลงานวิศวกรรมศาสตร์

ระดับนานาชาติ

1. การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC2015 ระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์
ได้รับรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม MECH-D Design Award

rdc1

ระดับประเทศ

.1. การแข่งขัน Honda ECO Mileage Challenge ปีที่17  ระดับอุดมศึกษา ประเภทรถประดิษฐ์  จัดโดย บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา (สนามแข่ง ไทยแลนด์เซอร์กิต)  ผลการแข่งขันได้อันดับที่ 12 ภายใต้ชื่อทีมเกียร์ประดู่
eco

2. การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC2014 ระดับประเทศ ในวันที่ 1- 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นักศึกษาได้เดินทางไปร่วมการแข่งขัน ณ กรุงเทพมหานคร โดยทีมงานจากศูนย์เทคโนโลยีวัสดุแห่งชาติ (MTEC)ณ ห้างสรรพสินค้าไอทีพลาซ่า กรุงเทพมหานคร ผลปรากฎว่า สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ลำดับ 2ในระดับประเทศ

rdc3

3. ได้รับรางวัลชมเชย โครงการต้นแบบจานรับดาวเทียมพร้อมใช้ซึ่งจัดโดย บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

sat

4. การแข่งขันตอบคำถามงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานครได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2techno
5. การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC2015 ระดับประเทศ ณ ห้างสรรพสินค้าไอทีพลาซ่า กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไป แข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์
rdc4

6. การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC2015 ระดับประเทศ  ณ  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายภานุวัฒน์ ขันอาษา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับประเทศ และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ
rdc5
ระดับภูมิภาค

1. การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC2014 ระดับภูมิภาคเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกับภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 10-15 มีนาคม พ.ศ. 2557  ผลปรากฏว่าสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ
และรางวัลรองชนะเลิศสามารถคว้าสิทธิ์ในการเข้าไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ

2. การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC2015 ระดับภูมิภาคเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ผลปรากฏว่าสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สามารถคว้าสิทธิ์ในการเข้าไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ

3.การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC2016 ระดับภูมิภาคเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ผลปรากฏว่านายพงศธร เพ็ชรขี้เหล็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายภานุวัฒน์ ขันอาษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายชาติชนะ แก้วสุพรรณได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายธิเบศ ศรีษะใบ ได้รับรางวัล Best Design  สามารถคว้าสิทธิ์ในการเข้าไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ

rdc2016