นส.ชยารัก ธานี

นส.ชยารัก ธานี
อาจารย์
(ลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (Strathclyde University) ประเทศสกอตแลนด์)