ติดต่อเรา Contact us

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
167 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร : 063-665 9689
Establishment Project of  The Faculty of Engineering
Chaiyaphum Rajabhat University
167 Nafai Subdistrict, and Muang District, of Chaiyaphum Province.
Facebook : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ