ติดต่อเรา Contact us

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

167 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร : 063-665 9689

Establishment Project of  The Faculty of Engineering 

Chaiyaphum Rajabhat University

167 Nafai Subdistrict, and Muang District, of Chaiyaphum Province.

Facebook : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

E-mail Admin : Saranyulaopa@gmail.com

EnCPRU : en.cpru@hotmail.com