โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์ อาจารย์อ้อยทิพย์ บัวจันทร์ และอาจารย์สุภาภัค สิงห์เสนา อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และได้มอบอุปกรณ์การปฐมพยาบาลให้กับสโมสรนักศึกษาฯ ด้วย  

ประกันสังคมสู่สถานศึกษา

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการให้ความรู้ด้านประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาพกิจกรรม

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดทำแผนการซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาฝาย

วันที่ 10 มีนาคม 2560 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 4 ได้บูรณาการรายวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยสู่การจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยจัดทำแผนการซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาฝาย ในการจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ชาวบ้านบ้านนาฝาย ผู้นำชุมชนบ้านนาฝาย อบต.นาฝาย รพ.สต.นาฝาย และมูลนิธิสว่างคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิ ดูภาพกิจกรรมได้ที่ บริการวิชาการ’60

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิตเข้าอบรมการใช้งาน PLC

เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิตเข้าฝึกอบรมการใช้งาน PLC ในการควบคุมระบบออโตเมชั่น โดยมีวิทยากรจาก บ. ออโต้ไดแอคติก