โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ สนใจสมัครหรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรือ QR code ในภาพได้เลยค่ะ
*หมายเหตุ หลักสูตรเปิดรับเมื่อได้รับรองจากสภาวิศวกร

Leave a Comment