โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ปรับพื้นฐานรายวิชาเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งเรียน ทั้งร้อง ทั้งเต้น มาครบ การเรียนที่ว่าเครียดกิจกรรมช่วยท่านได้ มาเรียนด้วยกันเยอะๆ นะครับ