ประกันสังคมสู่สถานศึกษา

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการให้ความรู้ด้านประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรม